laatu- ja ympäristöpolitiikka

Tietoa laatu- ja ympäristöpolitiikastamme


Carstore on osa Hedin Automotivea, ja se kuuluu laatu- ja ympäristötyön piiriin, jonka kanssa emoyhtiö työskentelee. Alla on lisätietoa tästä.

Hedin Automotiven visiona on, että konsernin palveluilla ja tuotteilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia ja että ne tukevat kestävää kehitystä. Laatu- ja ympäristöasiat ovat erittäin tärkeät painopistealueet Hedin Automotiven pyrkimyksissä ottaa kaikki konsernin edut huomioon kaikessa liiketoiminnassaan.

Hedin Automotivella on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Yhtiön systemaattisen laatu- ja ympäristötyön tavoitteena on, että jokapäiväinen työmme osa on huolehtia ympäristöstä, terveydestä ja laadusta ja että työpaikkamme koetaan kehittäväksi ja kannustavaksi. Sitoutuneilla ja vastuullisilla työntekijöillä ja johtajilla vahvistetaan yrityksen kilpailukykyä ja brändiä. Tämän politiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikki yksikömme ryhtyvät toimenpiteisiin tekemisemme parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä saastumisen ehkäisemiseksi merkittävien ympäristönäkökohtiemme perusteella.

Yhtiön tavoitteena on, että systemaattisella laatu- ja ympäristötyöllämme on pitkäjänteistä kannattavuutta jatkuvalle kehitykselle. Työmme myötävaikuttaa yleisten laatu- ja ympäristötavoitteidemme saavuttamiseen, ja se voidaan tiivistää seuraavasti:

Ylitämme asiakkaiden odotukset

Tavoitteemme on, että työntekijämme toimivat brändimme lähettiläinä ja ylittävät asiakkaiden odotukset jokaisessa tapaamisessa. Näemme maailmanluokan asiakaspalvelun tehokkaana kilpailukeinona. Avainsanamme turvallisuus, uskottavuus ja saavutettavuus osoittavat, että jokaisen asiakkaamme tulee tuntea itsensä huomatuksi ja tärkeäksi. Tämä koskee käyttäytymisemme kaikissa tilanteissa, joissa tapaamme asiakkaita ja myös muita sidosryhmiä.

Vähennämme ympäristövaikutuksiamme yhteistyöllä

Aktiivisella yhteistyöllä johdon, esimiesten, työntekijöiden, tavarantoimittajien, viranomaisten ja alan organisaatioiden välillä varmistamme, että ympäristövaikutuksiamme pienennetään ja saastumista estetään. Ympäristölle vaaralliset aineet tulee hävittää ja kierrättää tai käsitellä pitkällä aikavälillä ja ympäristön kannalta oikein.

Ylitämme ulkoiset vaatimukset

Kunnioitamme voimassa olevaa lainsäädäntöä, sitovia vaatimuksia ja odotuksia työmme pohjana. Kannustamme työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme asettamaan korkeat tavoitteet tekemällemme työlle.

Vastuu

Työntekijämme ovat sitoutuneita ja ottavat vastuun kaikesta tekemästämme työstä. Johtajamme edustavat selkeää ja näkyvää johtajuutta. Kaikki työntekijät noudattavat rutiineja ja sääntöjä sekä huomioivat ja raportoivat mahdollisista parannuksista ja puutteista prosesseissamme.

Selkeä vastuunjako

Järjestelmällinen laatu- ja ympäristötyömme perustuu selkeään vastuunjakoon. Viemme liiketoimintaa eteenpäin aktiivisella tavoitteiden mukaisella johtamisella tavoitteenamme jatkuvasti parantaa suorituskykyämme. Seuraamme säännöllisesti, mitä olemme sopineet.

Korkea asiantuntemus

Varmistamme, että esimiehillämme ja työntekijöillämme on oikeat taidot voidakseen ohjata laatu- ja ympäristötyötä ja osallistua siihen. Asetamme kumppaneille ja toimittajille korkeat vaatimukset.