toimittajille

Carstoren osto-osasto tekee koko ketjua koskevia tarvikkeiden, laitteiden, palveluiden ja välillisten materiaalien hankintoja saadakseen parhaat mahdolliset ehdot ja ollakseen mielenkiintoinen kumppani tavarantoimittajillemme. Kaikki ostotoiminta perustuu objektiivisuuteen, ammattimaisuuteen ja otamme hankinnassamme huomioon laadun, ympäristön, taloudellisuuden sekä toimittajien halun ja kyvyn ylläpitää korkeaa palvelutasoa.

Tavoitteenamme on käyttää yhteisiä toimittajia mahdollisimman paljon. Yhteistyö konsernin kaikkien osastojen kanssa on keskeistä tämän menestyksen kannalta.

Liikekumppanit

Pyrimme olemaan paras kumppani toimittajillemme, edustajillemme ja jakelijoillemme. Carstore arvioi ja valitsee liikekumppaneita objektiivisten tekijöiden, kuten tuottavuuden, laadun, toimituskapasiteetin, hinnan ja luotettavuuden, sekä heidän sitoutumisensa kehitys- ja ympäristö- ja kestävän kehityksen työhön perusteella.

Liiketoiminnan rehellisyys

Liiketoiminnassamme maineemme on erittäin arvokas voimavara, ja meillä on korkeat liiketoiminnalliset ja henkilökohtaiset eettiset vaatimukset. Noudatamme sisäisiä ohjeitamme ja kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

- Emme suvaitse lahjontaa, korruptiota tai muuta vastaavaa käytöstä.
- Kannatamme ja pyrimme reiluun kilpailuun. Siksi pidättäydymme aloittamasta keskusteluja tai sopimuksia kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinoiden jakamisesta tai muista vastaavista toiminnoista.
- Liikelahjoja tai vieraanvaraisuutta tarjotaan tai vastaanotetaan vain lakien ja määräysten sekä elinkeinoelämän käytäntöjen mukaisesti. Emme ota vastaan vieraanvaraisuutta tai lahjoja keneltäkään, jonka kanssa Carstorella on tai voi olla liikesuhde, jos se on normaalin edustuksen ulkopuolella.

Yleiset sopimustoimittajan hyväksynnän vaatimukset

Kaikki toimittajat arvioidaan yleisten vaatimusten perusteella, eli että he noudattavat lakeja ja määräyksiä ja täyttävät vähintään toimittajaarvioinnissamme luetellut vaatimukset. Vaatimukset tarkoittavat muun muassa sitä, että toimittajalla tulee olla ISO 9001 & ISO -sertifikaatti. 14001.

Toimittajia arvioidaan myös yleisten vaatimusten, kuten maantieteellisen kattavuuden ja jakelumahdollisuuksien, hallinnollisen ja teknisen tuen, koulutuksen ja kehittämisen, laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä aktiivisen tuottavuuden ja jatkuvan kehittämistyön perusteella.

Kestävä kehitys ja ympäristö

Carstoren on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä hankkimaan ympäristömerkittyjä ja reilun kaupan tuotteita. Ympäristövaatimukset tulee punnita ja käsitellä yhtenä vaatimuksena  muiden joukossa. Vaatimukset on määriteltävä selkeästi ja ilmaistava vaatimuseritelmässä tai vaatimuksissa. Ostaessamme otamme yhtenä useista laatuvaatimuksista huomioon kestävän kehityksen, ympäristö- ja työympäristönäkökohdat.

Hyväksytyt toimittajamme pyrkivät varmistamaan, että heidän tuotteensa ja palvelunsa:

– eivät ole haitallisia kuluttajille tai käyttäjille.
– voidaan käyttää uudelleen tai ovat biohajoavia.
– perustuu kiertoaikansa resurssitehokkuuteen raaka-aineiden, veden ja energian osalta.
– mahdollisimman vähän vahingoittaa otsonikerrosta, lisätä kasvihuoneilmiötä tai edistää maaperän ja vesien happamoitumista.

Voit lukea lisää yhteisestä työstämme kestävän kehityksen kanssa laatu- ja ympäristöpolitiikastamme.

Laskutustiedot

Kun toimittajana laskutat meitä, muista, että olemme yritysryhmäytymä, joten on tärkeää, että lasku tulee oikealle yritykselle. Carstore on osa Hedin Automotivea. Lisätietoja saat yhteyshenkilöltäsi tai suoraan Hedin Automotiven talousosastolta hedinautomotive.fi-sivustolta.

Toimittajapyynnöt

Carstore on osa Hedin Automotivea, joten yhteydenottopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: joonas.kujanpaa@hedinautomotive.fi